В Олевську буде встановлено пам’ятник визначному військовому діячеві Тарасу Бульбі-Боровцю – засновнику і командиру УПА «Поліська січ».

Виконавчий комітет Олевської міської ради ухвалив рішення, що пам’ятник стоятиме у центрі перед Будинком культури по вулиці Свято-Миколаївська.
З обласного бюджету на спорудження пам’ятника виділено 150 тис. грн.
В Україну повертається герой, який у роки Другої світової війни створив на Поліссі справжню Українську армію. Один з тих, який вірив, що тільки силою зброї можна здобути волю і незалежність українського народу.

Положення

 «Про конкурс на кращу проектну пропозицію виготовлення пам’ятника (погруддя) Тарасу Бульбі-Боровцю»

  1. Мета і завдання конкурсу

1.1. Метою конкурсу є виявлення кращих архітектурно-планувальних, інженерно-технічних та економічних проектних пропозицій, ідей і концепцій пам’ятника (погруддя) Тарасу Бульбі-Боровцю, що увічнюватиме видатного діяча українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновника УПА «Поліська січ».

1.2. Завдання конкурсу – пошук кращої концептуальної ідеї високомистецького архітектурно-пластичного виготовлення пам’ятника (погруддя), присвяченого діячу українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновника УПА «Поліська січ», який буде встановлений у місті Олевськ.

1.3. Строки проведення конкурсу:

– прийом заяв до 12 вересня 2018 року до 18.00 год ;

– розгляд проектних пропозицій до 14 вересня 2018 року;

– офіційне оприлюднення результатів конкурсу до 24 вересня 2018 року.

2.Правомочність учасників конкурсу

2.1. Запрошення до участі у конкурсі розповсюджується на юридичних осіб, фізичних осіб або групи юридичних осіб та/або фізичних осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, надали організатору заявку.

2.2. Кожний учасник конкурсу може подати тільки одну заявку з конкурсними матеріалами. У випадку, якщо учасник конкурсу подає більше однієї заявки, усі конкурсні матеріали за його участю відхиляються незалежно від результатів конкурсу.

2.3. Для участі в конкурсі учасник подає особисто  або надсилає поштою  у визначений строк такі документи :

2.3.1 Інформація про учасника конкурсу:

– найменування учасника конкурсу (для юридичних осіб);

– копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб);

– поштова адреса учасника конкурсу;

– контактний телефон

2.3.2. Склад ескізного проекту пам’ятника ( погруддя):

– місце розташування погруддя;

– ситуаційний план (М 1: 1000);

– генплан М 1:500;

– план споруди М 1:100 (1:50);

– макет пам’ятника (погруддя) М 1:10 (1:20; 1:5) або комп’ютерна графіка;

– пояснювальна записка з обґрунтуванням та стислим описом задуму.

3.Умови проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться в один тур.

3.2. Усі сторінки документів, що входять до конкурсних матеріалів, мають бути пронумеровані, підписані учасником конкурсу та подаються в запечатаному виді. Матеріали надані на електронних носіях додаються до документів.

3.3. Конкурсні матеріали повинні бути доставлені за адресою: 11001, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 2.

3.4. Усі конкурсні матеріали, що надійшли до організатора конкурсу не пізніше часу і дати, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, реєструються організатором конкурсу.

3.5. Усі заявки та конкурсні матеріали, одержані організатором після закінчення кінцевого строку їх подання або які не відповідають умовам конкурсу, не розглядаються .

3.6. Для оцінки та визначення проекта-переможця створюється журі конкурсу у складі 7 осіб за розпорядженням міського голови. Конкурс є відкритим і до участі в ньому можуть запрошуватись фахівці або авторські колективи фахівців – дипломованих професійних архітекторів та скульпторів.

3.7. Конкурс проводиться на безкоштовній основі.

3.8. Ескізні проекти, подані на конкурс, не повертаються.

3.9. Переможець конкурсу отримує грошову винагороду відповідно п. 8.2. даного Положення та право нанесення прізвища та ініціалів у правому нижньому кутку пам’ятника (погруддя).

3.10. Замовником і організатором конкурсу є Олевська міська рада Житомирської області .

4.Вимоги до Конкурсних матеріалів

4.1. Для участі в Конкурсі учасники подають проектні пропозиції щодо пам’ятника (погруддя), присвяченого діячу українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновника УПА «Поліська січ»

4.2. Дизайн-проект учасника конкурсу повинен відповідати наступним вимогам:

– учасникам Конкурсу необхідно врахувати співмасштабність пам’ятника (погруддя) з існуючою забудовою та передбачити благоустрій прилеглої території.

– запропоновані проекти повинні бути виробленні з високоякісних матеріалів, їх конструкція повинна бути довгостроковою;

– при розміщенні пам’ятника (погруддя) повинен враховуватись благоустрій прилеглої території, її мощення та озеленення, урахування розташування мереж зовнішнього освітлення.

4.3. Учасники конкурсу подають такі матеріали (документи): ситуаційний план (М 1: 1000); генеральний план (у межах прилеглої території) – М 1: 500; макет у межах прилеглої території – М 1: 500 або 1: 200; модель пам’ятника в електронному вигляді (масштаб довільний, розширення не менше 300 DPI); інші ілюстративні матеріали (розгортки, перспективи тощо), необхідні для розкриття ідеї проекту.

5.Процедура проведення конкурсу

5.1. Розкриття конвертів з конкурсними матеріалами здійснює журі конкурсу.

5.2. Журі конкурсу розкриває всі конверти з конкурсними матеріалами після закінчення строку їх подання, зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу.

5.3. Після розкриття конвертів з конкурсними матеріалами здійснюються перевірка наявності в них необхідних документів, про що вноситься запис у протокол, який підписується усіма присутніми членами журі.

5.4. Для детального оцінювання конкурсних матеріалів журі перевіряє наявність усіх документів, передбачених цим положенням, правильність їх оформлення та відповідність вимогам художньо-конструкторського завдання. Якщо конкурсні матеріали подані не повністю, оформлені неналежним чином або не відповідають вимогам художньо-конструкторського завдання та конкурсній документації, вони відхиляються й далі не розглядаються.

5.5. Участь у конкурсі може бути припинена, а конкурсні матеріали відхилені, якщо учасник надав недостовірну чи неповну інформацію.

6.Оцінка та порівняння конкурсних матеріалів

6.1.Після розкриття конвертів та з’ясування комплектності конкурсних матеріалів починається їх оцінка, порівняння та визначення переможця конкурсу.

6.2. Порівняння, оцінка конкурсних матеріалів та вибір переможця відбуваються у відкритому засіданні за участю не менше ніж 2/3 затвердженого складу журі. Рішення щодо визначення переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні.

За результатами конкурсу журі складає протокол, у якому, зокрема, зазначається:

– умови конкурсу;

– склад присутніх членів журі;

– відомості про учасників конкурсу;

– короткий опис розглянутих матеріалів;

– рішення про результати конкурсу;

Протокол підписується усіма присутніми членами журі.

7.Порядок роботи журі Конкурсу

7.1. Журі приймає рішення шляхом голосування простою більшістю голосів.

7.2. Засідання журі вважається правочинним, якщо в ньому взяло участь 2/3 затвердженого складу.

7.3. Члени журі участі в Конкурсі не беруть, не консультують учасників та утримуються від публічних заяв, що можуть вплинути на прийняття авторами проектних рішень.

7.4. Члени журі не мають права розголошувати будь-які відомості з розгляду проектів і визначення переможця.

7.5. Перед розглядом конкурсних проектів журі виключає з їх складу матеріали, що не обумовлені умовами та програмою Конкурсу.

7.6. Журі не розглядає проектів: які надіслані або подані після закінчення встановленого терміну; анонімність яких була свідомо порушена; такі, що не відповідають даному Положенню.

7.7. Оголошення результатів Конкурсу проводиться на офіційному сайті Олевської міської ради та в засобах масової інформації протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення журі.

7.8. Журі має право відмінити конкурс чи визнати таким, що не відбувся, у разі, якщо:

– було відхилено всі конкурсні матеріали;

– кількість присутніх членів журі менша, ніж 2/3 затвердженого складу;

– конкурсні пропозиції не відповідають художньому та естетичному вигляду погруддю.

7.9. Конкурсні матеріали учасників, що брали участь у конкурсі, не повертаються учаснику і зберігаються організатором конкурсу.

7.10. Виплата винагороди та переможцю конкурсу здійснюється замовником конкурсу у місячний термін з дня прийняття рішення журі.

Витрати Конкурсу

8.1. Конкурс фінансується за рахунок бюджету Олевської ОТГ.

8.2. Витрати Конкурсу складають: грошова нагорода переможцю конкурсу  –  10 000, 00 грн.

На встановлення погруддя Тарасу Бульбі-Боровцю з обласного бюджету було виділено 150 тис. грн.

Тел: 0966599930 Пятницький Володимир Броніславович

 

Міський голова,

О.В. Омельчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *